Latgaliešu valodas galda spēle

Jun 20, 2016 / by IlzePra / In Spēles / Leave a comment

Miks

Ar projekta “Latgaliešu valodas galda spēle” īstenošanu vēlamies:

1) sekmēt, lai latgaliešu valodu saprastu tie latvieši, kuri nāk no citiem Latvijas reģioniem, un cilvēki ar citu dzimto valodu, kuri ir apguvuši vai apgūst latviešu valodu;
2) izstrādāt mūsdienīgu, kvalitatīvu galda spēli latgaliešu valodas sapratnes veicināšanai;
3) iedvesmot iedzīvotājus visā Latvijā un latviešu valodas pratējus interesēties par latgaliešu rakstu valodu: latgaliešu rakstu valoda no reģionālas vērtības uz nacionālu vērtību.

Spēles apraksts:

Spēle norisinās ar kārtīm. Tā ir līdzīga “Domino”: jāliek kārts blakus citai kārtij, kur ir vārds ar to pašu nozīmi, bet citā valodā. Uzvar tas, kurš vispirms tiek vaļā no savām kārtīm tad, kad vairs nav jaunu kāršu, ko vilkt. (Spēles fotogrāfijas ir redzamas pielikumā)

Spēlē ir vārdi trīs valodās – latgaliešu, latviešu un angļu valodā (trīs valodas ir nepieciešams arī tādēļ, lai spēle būtu dinamiska). Tiek izvēlēti gan vārdi, kas latgaliešu rakstu valodā un latviešu literārajā valodā atšķiras, gan vārdi, kur atšķirība ir tikai fonētiska, kā arī daži “viltus draugi”. Uz vienas kārts ir divi dažādi vārdi vienā no trijām valodām. Vienā kāršu komplektā ir trīs tematiskās kategorijas, katrai valodai ir 21 kārts ar diviem vārdiem uz katras, kopā 63 kārtis un trīs džokeri. Pavisam sanāk 42 vārdu trijotnes rindas (14 katrā kategorijā), t. i., 126 vārdi.

Spēlei ir pievienots buklets ar pareizajām vārdu atbilsmēm, kā arī ar vizuāli pievilcīgu pārskatu latgaliešu, latviešu un angļu valodā par fonētiskajām likumsakarībām starp latgaliešu un latviešu literāro valodu un par vārdu krājuma atšķirībām.

Ņemot vērā pieejamo drukas tehniku (projekta dalībnieka Davida Fana drukas ierīci), tirāža ir 100 eksemplāri, taču līdz projekta uzsākšanai aktīvi tiks meklētas iespējas, kā tādā pašā kvalitātē un par to pašu summu varētu saražot krietni lielāku tirāžu.

Lai sasniegtu minētos mērķus, veicami šādi uzdevumi:

1) vārdu trijotņu atlase;
2) spēles izmēģinājums un koriģēšana;
3) pielikuma bukleta izveide;
5) dizaina izveide;
6) ražošanas darbi;
7) prezentācija un popularizēšana.

Back to all posts