Tilbake

Latgalisk språkspill

I utviklingen av latgalisk språkspill ønsker vi å:

  1. bidra til forståelse av latgalisk språk blant latviere som kommer fra andre områder i Latvia, samt mennesker med andre morsmål enn latvisk, og som lærer eller har lært seg latvisk;
  2. utarbeide et moderne og kvalitativt bordspill som tilrettelegger for forståelse av latgalisk;
  3. inspirere innbyggere i hele Latvia og utlendinger som snakker latvisk til å bli interessert i latgalisk skriftspråk: latgalisk skriftspråk fra regional til nasjonal verdi.

Latgalisk språkspill, Miks

Kort beskrivelse av spillet:

Spillet foregår ved hjelp av kort, og det ligner litt på domino. En skal legge kort ved siden av andre som har ord med samme betydning, men på et annet språk. Den som først blir kvitt alle kortene sine, og det ikke er flere kort å trekke, vinner.

Spillet har ord på tre språk – latgalisk, latvisk og engelsk. Det er valgt både ord som er helt forskjellige i latvisk og latgalisk, og ord som bare skiller seg fonetisk fra hverandre. Noen falske venner er også tatt med. På ett kort er det to ord på ett av de tre språkene. I en kortstokk er det tre tematiske kategorier, hvert språk har 21 kort med to ord på hvert, til sammen 63 kort og 3 jokere. Til sammen møtes 42 ordtrioer.

Spillet er basert på et spill som er utarbeidet for nabospråksforståelse i Norden som har blitt utviklet ved Sorbonne universitet og prosjektet Spill i Norden (http://www.spillinorden.com/)

Tilbake