Dag Øistein Endsjø. Udødelighetens historie

I “Udødelighetens historie” gransker religioshistoriker Dag Øistein Endsjø et tema som alltid har vært sentralt i menneskehets historie: udødedeligheten. Fra den udødelige sjelen i gresk religion og kristendommens udødelige kropp, helt fram til vampyrer og zombier, trekker Endsjø linjer mellom religion, litteratur, vitenskap og populærkultur i en dialog med våre hverdagsforsøk på å leve evig og forbli unge: trening, sunt kosthold og plastiske operasjoner. Det er et mønster som gjentar seg igjen og igjen, gjennom tiden og kulturer, i forskjellige former. Udødeligheten er et tema som vi allerede finner i tekster fra Mesopotamia, og som har vært en viktig del av myter og folklore hos forskjellige folkslag gjennom menneskehetens historie.

Boka blir oversatt til latvisk av Jolanta Pētersone omed støtte fra Norla