Finn Skårderud. Uro – En reise i det moderne selvet

Psykiater Finn Skårderud kom ut med boka «Uro. En reise i det moderne selvet» i 1998. Menneskets konstante uro er temaet Skårderud skriver om, og det gjør han på en svært fengende måte, ved å bygge på teori og faglig stoff, samtidig som han forteller om sine reiser med et novellistisk preg. En innholdsrik reise på tvers av kulturer og kulturhistorie der Skårderud tar som utgangspunkt begrepet ‘uro’ og dets betydning i det moderne menneskets liv. Skårderud forteller empatisk om menneskene han treffer, han skildrer deres tragiske, uvanlige eller kompliserte skjebner og personligheter. «Dette er en bok omkring vanskene med å forholde seg», skriver han. I boka skapes det en samtale mellom fortelleren og leseren, der den første viser hvordan uroen påvirker menneskets liv ut i fra en psykoanalytisk synsvinkel, og utfordrer leseren til å reflektere over dennes tilstand i den moderne verden, over måten vi lever på.

Boka oversettes til latvisk av Dace Deniņa og gis ut med støtte fra Norla.