Pavel Štoll. Latvisk kultur og brødremenigheten

Den latviske kulturens tsjekkiske kontekster fra 1600- til 1900-tallet

Pavel Štolls monografi tar for seg forholdet mellom tsjekkisk og latvisk litteratur og kultur i lys av arven fra brødremenigheten (herrnhutene). Viktige elementer i latvisk kultur blir analysert i deres tsjekkiske kontekst gjennom lesning av latviske litterære tekster, og landets politiske, religiøse og kulturelle historie. Latvisk litteratur og skriftspråk ble utviklet av en ikke-latvisk overklasse, mens det var blant annet takket være brødremenigheten at latviere selv tok del i utviklingen av latvisk kultur. I boka går Štoll gjennom en rekke kilder, blant annet en rekke tekster av latviske herrnhutere. Gjennom en typologisk analyse av disse tekstene, framhever forskeren analogier som finnes i tsjekkisk litteratur, som defineres av J. B. Čapek som religiøs tolerant.

Boka er oversatt fra tsjekkisk til latvisk av Jānis Krastiņš. Den tsjekkiske originaltittelen er «Lotyšská kultura a Jednota bratrská: České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.-20. stoletís». Bokas formgiver er Ilze Kalnbērziņa Praz.

Det latviske kulturkapitalfondet og Den tsjekkiske republikks amabassade i Latvia har støttet utgivelsen.