Finns Skorderuds. Nemiers

Finns Skorderuds (Finn Skårderud) raksta par trauksmes sajūtu mūsdienu cilvēkos, saskaroties ar dažāda veida emocionālajiem un fiziskajiem satricinājumiem. Tie norisinās ķermenī, prātā un arī attiecībās ar citiem cilvēkiem. Grāmatas tematiskās robežas ir plašas; tā svārstās starp akadēmiskiem, teorētiskiem pieņēmumiem un novelēm raksturīgu stilu. Grāmatā atrodami gan ceļojumu apraksti, gan intervija ar kaliforniešu faķīru, gan Franca Kafkas un Tomasa Bernarda darbu interpretācijas, gan apraksts par tikšanos ar Ērvinu D. Jalomu, kā arī iepazīstināšana ar melanholijas kultūrvēsturi un daudzajiem brīžiem mūsu dzīvē, kurā saskaramies ar narcismu.

Finns Skorderuds ir izcils psihiatrs. Ikdienā viņš vada psihoterapijas projektu Oslo Universitātes slimnīcā, ir Norvēģijas Olimpiskās komitejas psihiatrs, pasniedz lekcijas dažādās Norvēģijas universitātēs un vada psihoterapijas privātpraksi.

Grāmatu no norvēģu valodas tulko Dace Deniņa. Tulkojumu atbalsta NORLA.