Snorre Karkonens-Svensons, Ilze Lokmane. Norvēģu valodas gramatika

Norvēģu valodas gramatika ir līdz šim plašākā kādas svešvalodas gramatika latviešu valodā. Grāmatā bez gramatikas aplūkota arī norvēģu valodas fonētika un sniegts ieskats norvēģu valodas vēsturē un normēšanā. Norvēģijā ir divi oficiālās rakstu valodas paveidi – būkmōls un jaunnorvēģu valoda. Šī grāmata ir plašāk lietotā paveida būkmōla gramatika, bet viena nodaļa veltīta arī jaunnorvēģu gramatikai. Gramatikā ir īpaši uzsvērts norvēģu valodas un latviešu valodas sastatāmais aspekts. Tekstu atsvaidzina daudzie interesantie piemēri no interneta vietnēm un daiļliteratūras, kas atspoguļo mūsdienu norvēģu valodu.

Gramatika domāta visiem, kas mācās norvēģu valodu vai par to interesējas, it īpaši norvēģu valodas studentiem, norvēģu valodas pasniedzējiem, tulkotājiem un tulkiem, tiem, kuri jau apguvuši norvēģu valodas pamatus un grib pilnveidot savas prasmes. Autoriem ir izdevies savienot zinātnisku un sistēmisku pieeju ar nespeciālistam izprotamu izklāstu. Grāmatu var izmantot gan sistemātiskām norvēģu valodas studijām, gan kā uzziņu literatūru.

Mg. Snorre Karkonens-Svensons (Snorre Karkkonen Svensson) ir Bergenas Universitātes doktorants. Desmit gadus mācījis norvēģu valodu Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Universitātē, strādājis par tulku un tulkotāju. Viens no grāmatas «Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā» (2003) autoriem.

Dr. philol. Ilze Lokmane ir Latvijas Universitātes docente, norvēģu un latviešu sastatāmās gramatikas pasniedzēja Latvijas Kultūras akadēmijā. Viena no «Valodniecības pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas» (2009) autorēm un topošās «Latviešu valodas akadēmiskās gramatikas» līdzautore.